sâmbătă, 25 septembrie 2010

CEL MAI VECHI CLOPOT DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ DIN1388


Construită în mijlocul pădurilor, pe dealurile înalte ale regiunii Argeş, în apropierea râului de munte Cotmeana, mănăstirea are însă o istorie fabuloasă, de necuprins în coperţile unor cărţi.
Ctitoria lui Mircea cel Bătrân
Prima atestare documentară a Cotmenei datează din 20 mai 1388, din timpul lui Mircea cel Bătrân, care printr-un hrisov anunţa existenţa acestui sfânt lăcaş odată cu ridicarea Coziei. Se presupune însă că mănăstirea este mult mai veche, dacă nu cumva cea mai veche mânăstire din Ţara Romanescă, mulţi cercetători susţinând că este chiar o ctitorie a lui Vladislav-Vlaicu. Vechimea mănăstirii este împinsă de către unii cercetători până la sfârşitul secolului 13, data de 1292 fiind avansată pe baza trăsăturilor arhitectonice ale mănăstirii. Însuşi termenul Cotmeana provine, pare-se, de la hoardele cumane care au trecut prin aceste locuri. Construită în prima sa formă de Radu I, biserica a devenit una dintre ctitoriile de seamă ale voievodului Mircea cel Bătrân. Odată cu ridicarea mănăstirii Cozia, Cotmeana a apus din strălucire, devenind, timp de secole, metoc al celebrei mânăstiri de pe valea Oltului.
Cel mai vechi clopot
În patrimoniul mănăstirii se află cel mai vechi clopot din Ţara Românească, dăruit de jupânul Dragomir în anul 1385, care are o istorie extrem de tumultuoasă. În primul război mondial, între 1916-1918, aliaţii germano-maghiari au strâns şi au topit mai toate clopotele din Ţara Românească. Istoricul Drăghicescu, care rămăsese la Bucureşti în timpul ocupaţiei germane, după disperate insistenţe, a obţinut favoarea: doar unul. Cu inima sfâşiată de durere, Drăghicescu a ales clopotul cel mai vechi. Pronia divină a făcut că în 1919 armatele române să descopere la Budapesta o parte din clopotele româneşti donate de Basarabi şi Brâncoveni, care nu fuseseră încă topite, în fabricile de armament ungureşti. După mai mult de 600 de ani, sunetul clopotului este şi astăzi o frumuseţe, dar şi un simbol, o pagină de istorie, de rezistenţă împotrivă păgânilor de orice fel.
După: http://www.crestinortodox.ro/biserici-mânăstiri/mitropolia-munteniei-dobrogei/cotmeana-bătrâna-doamnă-mânăstirilor-valahe-68117.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu