miercuri, 15 iunie 2016

ZIUA ȘI NOAPTEA DE VARĂ LA SHAKESPEARE

ZIUA de vară este reprezentată la Shakespeare în Sonetul XVIII unul dintre cele mai reprezentative din creația sa.
În aceste versuri poetul  folosește o figură de stil inspirată și rămasă celebră în istoria literaturii, comparația  iubitei cu o zi de vară.
Pentru frumusețea versurilor am să  prezint traducerea românească după:
http://www.poezie.ro/index.php/poetry/40628/Sonetul_XVIII
Să te aseamăn cu o zi de vară?
Tu eşti mai dulce şi surîzi mai blînd!
În Mai e vînt şi mugurii-i doboară
Şi timpul verii trece prea curînd.

Cerescul ochi e, uneori, fierbinte
Şi-ades umbrită-i geana lui de foc,
Căci de frumos frumosul se dezminte
Şi-ntîmplător şi-n al schimbării joc.

Dar vara ta nu va păli vreodată
Căci frumuseţea-i veşnic anotimp;
Nici moartea s-o umbrească n-o să poată
Cînd vers etern o-nalţă peste timp.


Cît va fi suflet, văz şi versul meu,
Prin tot ce-am scris tu vei trăi mereu.”

Versiunea originală engleză după:
http://www.shakespeare-online.com/sonnets/18.html


„Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date:
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm'd;
And every fair from fair sometime declines,
By chance, or nature's changing course, untrimm'd;
But thy eternal summer shall not fade
Nor lose possession of that fair thou ow'st;
Nor shall Death brag thou wander'st in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st;
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.”


NOAPTEA de vară este reprezentată de opera dramatică 
„Visul unei nopți de vară”, conform originalului din engleză, „A Midsummer Night's Dream” o  comedie romantică a dramaturgului englez  William Shakespeare, scrisă cândva în mijlocul anilor 1590. Acțiunea prezintă aventurile a patru iubiți din Atena și a unui grup de actori amatori într-o pădure luminată feeric de  lună și relațiile care se creează între personajele umane și spiridușii care locuiesc în pădure.


Iată și un mic fragment în traducerea lui Ștefan Octavian Iosif
HIPPOLYTA:
„Curând în ale nopților abisuri
Cad patru zile și degrabă pier;
Și patru nopți cu-alaiul lor de visuri,
Când arc de-argint nou-încordat pe cer
Va străluci din bolțile albastre
Crai-Nou la sărbătoarea nunții noastre.”   (Act I, Scena I)
O excelentă și foarte populară compoziție muzicală aparține compozitorului și dirijorului german Felix Mendelssohn Bartholdy (1909-1847), muzica de scenă la „Visul unei nopți de vară” din care face parte și celebrul „Marș Nupțial” 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu