luni, 6 iunie 2016

ION PILLAT ȘI HORIA FURTUNĂ O PRIETENIE LITERARĂ

Horia Furtună


Naștere: 21 iunie 1888, Focșani
Deces: 8 martie 1952
Liceul la Matei Basarab. Doctor în drept de la Facultatea din Paris. Deputat PNL de Ilfov. Profesează avocatura în București.  A luat o parte activă în redacția revistei Flacăra și Democrația atât în 1916, cât și la reapariția ei după război. În 1924 a reprezentat cu succes pe scena Teatrului Național din București, Făt-Frumos, 4 acte în versuri. Lucrează la două piese tot în versuri, intitulate: Păcală și Atlantis și la un poem: Simfonia pastorală. Între 1916-1918 ia parte la primul Război Mondial. Este luat prizonier de trupele germane. Eliberat în 1918, face carieră literară și mai ales politică, în special după 1920. Redactor al revistelor Flacăra și Democrația, în 1916, activitate continuată și după război. Deputat, prefect, director teatral, conferențiar la radio (1939—1947).  Autor de „feerii" dramatice (Făt-Frumos, Păcală). Traducător de numeroase texte ți de librete de operă. Pensionat în 1948. Moare la 8 martie 1952.


„O memorabilă prietenie literară a fost cea dintre Ion Pillat și Horia Furtună: în momentul apropierii lor (1910), la Paris, ambii frecventează teatre și expoziții de pictură; asistă la susțineri de doctorate în litere la Sorbona, participă la conferințele lui Bergson la College de France. Paralel cu pagini din Lautrémont și Gide, autorul „Visărilor pagîne” îi citește confratelui părți din poemul propriu, „Centaurii”; la rîndul sau, Horia Furtună îi declama fragmente din „Balada lunii”, text în lucru. După mai mult de trei decenii, evocarea „Alături de Ion Pillat” va fi, pentru autorul Baladei, prilej de autobiografie. Contactele pillatiene cu „Flacara” lui Constantin Banu au fost și ale lui Furtună; legăturile acestuia cu marginalizatul Macedonski vor fi și ale lui Pillat. Spiritual, degajat, volubil, expansiv, calamburist, autorul Baladei își urmează, uneori, prietenul la Florica și Miorcani; după întîiul război mondial, în casa lui Ion Pillat din București se întîlneau Ion Minulescu, Adrian Maniu, Mateiu I. Caragiale, Ion Barbu, frații Teodoreanu, Cezar Petrescu, Tudor Vianu, Perpessicius și, firește, Horia Furtună, care – dintr-un capriciu – își zice și semnează literar: Furtuna! …Orice lector inițiat știe că, impresionat de Balada lunii, Pillat o citează în excepționala  „Aci sosi pe vremuri”[1]. N-a fost altă mențiune mai benefică pentru memoria confratelui:

     « Iar cînd în noapte cimpul fu lac întins sub lună

      Și-am spus: „Balada lunii” de Horia Furtună,

      M-ai ascultat pe gînduri, cu ochi de ametist... »

      Balada însă nu e baladă, ci o amplă disertație compozită de peste cinci sute de versuri, imn, litanie și meditație despre Lună, din perspective mitice, istorice, interplanetare, în versuri de lungimi diferite, în funcție de efectul scontat. S-ar zice că titlurile celor patru părți, Selene, Diana, Bendis, Britomaris, corespund punctelor cardinale, dar e simplă aparență. Însemne ale Heladei și Romei alternează cu tablouri de Gange, de pe Bosfor ori din Antile, cu stepe și Sahare, trecînd de la Sierra Guadarama la un „Soare Alb de miazanoapte”. Legende de pe Nil, fabulații despre Titani, frecvente digresiuni culturale – de la Euripide și Praxitele, pînă la Shakespeare și Rembrand, pînă la Wilde și Carpeaux –, reflecții despre iubire și moarte, laolaltă cu alte date de mică enciclopedie, compun un mozaic verbal de o vivacitate prodigioasă. Iluminări de Victor Hugo, din Musset, din Eminescu și Macedonski, rezonanțe exotice ori din folclorul național sînt absorbite, asimilate și introduse în conotații noi, vizînd magicul, oniricul, celestul, sublimul selenar. Dar cîtă noutate reală e în toate acestea? Luna, personaj titular, provoacă o curată beție metaforică; acrobația verbală, precedînd Cioara lui G. Topirceanu, plictisește prin super-abundență, căzînd finalmente într-o mecanică goală. Selene e, pe rînd: „lampa lui Aladin”, „obrazul Ofeliei plutind pe lac de nuferi”, inspiratoarea lui Beethoven, „disc rotund și uriaș de miere”, „suveica fermecată”, „craniu luminat fantasmagoric”, „potir de aur”, stup „printre stelele albine”, „unghie de cornalină” și tot așa, în revărsări fără frînă. Fantezia, emfază, redundanță „toate acestea din  nota lui Rostand (citat în poem), pe atunci în mare vogă”După:

Constantin CIOPRAGA - AMINTIREA UNUI POET: HORIA FURTUNĂ (cinci decenii de la moarte)”

 [1]  „Aci sosi pe vremuri” –  considerată una dintre cele mai frumoase poezii de dragoste din literatura română.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu