joi, 23 iulie 2015

CUM A PROCURAT NEAGOE BASARAB MARMURA PENTRU CTITORIA SA MÂNĂSTIREA CURTEA DE ARGEȘ

Domnitorul Neagoe Basarab  a fost domn al Țării Românești între 1512-1521
A fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în 2008
Neagoe Basarab în timpul domniei sal s-a preocupat să dezvolte economia, comerțul și să reorganizeze armata. A patronat tipărirea „Evangheliarului” slavon al lui Macarie și a fost autorul magistralei Lucrări „Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie”. În timpul domniei sale s-a scris de către Gavril, preotul de la Muntele Athos lucrarea „Viața patriarhului Nifon” (intre anii 1517 și 1521).
A fost ctitor de biserici și mânăstiri. Astfel între 1512- 1517 a construit Mânăstirea Curtea de Argeș, sfințită la 15 august 1517, cu hramul Adormirea Maicii Domnului. La construcție s-a utilizat piatră din Albeștii de Muscel. Interesantă este modalitatea cum domnitorul ctitor a procurat marmura necesară sfântului locaș. O spune în în lucrarea sa Paul din Alep  (1637-1669), arhidiacon și secretar al Patriarhului Macarie al Antiohiei intitulată „Călătoriile lui Macarie Patriarhul Antiohiei scrise de însoțitorul său arhidiaconul Paul din Alep” în limba arabă și cunoscute de mine dintr-o erudită traducere engleză: „The Travers of Macarius Patriarch of Antioch writtten by his Attendant Archdeacon, Paul of Alepo,  in Arabic”, Vol.II. London, M.CCC.XXXVI. Într-o altă lucrare în limba română „Călători străini despre Țările Române”, Vol. VI, „Editura Științifică și Enciclopedică”, București, 1976, la pag.165 se descrie abilitatea domnitorului Neagoe Basarab:„Se spune că neputându-se găsi nici un fel de marmură în această țară, spre a-și face rost din belșug de acest material, voievodul a folosit următorul meșteșug. El a dobîndit un
 hatișerif  de la sultanul turcilor pentru a clădi o moschee în orașul Vidin. Și cu această viclenie a adus marmură și piatră din țara turcească pe rîul Dunărea, în corăbii, pînă în această localitate. În același timp el a tocmit, ca pentru clădirea unei moschei, arhitecți și alți meșteri pietrari și cioplitori de marmură și i-a pus să lucreze la această biserică, pentru a cărei înălțare era mînat de inspirația divină.” 
hatișerif -
 ordin scris emis de cancelaria sultanului și cu pecetea lui cu mențiunea de a fi executat întocmai.


După:
- „The Travels of Macarius Patriarch of Antioch writtten by his Attendant Archdeacon, Paul of Alepo,  in Arabic”, Vol.II. London, M.CCC.XXXVI, pag.325- https://www.archive.org;
 - „Călători străini despre Țările Române”, Vol. VI, „Editura Științifică și Enciclopedică”, București, 1976, pag.165 - http://www.dacoromanica.ro;
http://www.crestinortodox.ro.