duminică, 23 noiembrie 2014

Prof.emerit. univ. dr. ing. LAURENTIE SOFRONI la aniversarea de 86 ani
Astăzi 23 noiembrie stimatul meu profesor Laurentie Sofroni împlinește vârsta de 86 ani.
Cred că sunt în asentimentul tuturor colegilor mei să-i urăm venerabilului nostru profesor, de la Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor, „La mulți și fericiți ani!” La această vârstă nu se lasă doborât de numărul anilor, este veșnic activ conducând în calitate de director „Revista de Turnătorie” revista „Asociației Tehnice de Turnătorie din România (ATTR), cu 6 apariții pe an, în condiții grafice excelente, cu multe poze și diagrame color, deși este o revistă tehnică, are un aspect care o apropie de revistele de Modă. 
Eu un umil cercetător științific, en retraite, colaborez cu regularitate la revistă prin articole care să ajute noile generații de studenți și tineri specialiști în domeniu.
Iată biografia ilustrului profesor Membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România așa cum este prezentată pe siteul aceste instituții.

Academia de Stiinte Tehnice din Romania


  • MEMBRU TITULAR
  •      Stiinta si ingineria materialelor
Laurentiu Sofroni, n.23 noiembrie 1928, com. Frătăuţii-Vechi, jud. Suceava. 

Şcoli absolvite : Univ.Politehnica Bucureşti (IPB)-Fac.de Metalurgie (1951),Institutul Politehnic Kiev-Ucraina,specialitatea Turnarea Metalelor,Doctorat (1952 -1955).

Pregătire didactică şi pedagogică : 1951-Inginer la Combinatul Siderurgic Hunedoara,1952-1955,Doctorat,1956-1961 este asistent la IPB-Fac.Metalurgie,1956-1964 şef laborator la Centrul de Cercetări metalurgice al Academiei Române,1961-1965 este lector la IPB-Fac.Metalurgie,1964-1968 este şef de secţie la Institutul de Cercetări Metalurgice Buc.,1965-1972 este conferenţiar la IPB-Fac.Metalurgie,1972-până în prezent este profesor la IPB-Fac. de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor.

Activitate ştiinţifică şi tehnică: Cursuri şi monografii-21,Articole în ţară şi străinătate-235,Comunicări ştiinţifice la congrese internaţionale (Paris, Belgrad, Moscova, Varşovia, Praga) şi la conferinţe de specialitate organizate în ţară, Invenţii-83.

Laureat al premiului Ministerului Educaţiei Naţionale (1965) şi al premiilor Aurel Vlaicu,ale Academiei Române (1975 şi 1972).Este membru al Senatului IPB (1967-1971) şi al Universităţii din Galaţi (1984-19988).

Limbi străine cunoscute: franceza, rusa, germana, engleza, ucrainiana.

Alte activităţi: Redactor şef adjunct al revistei Studii şi Cercetări Metalurgice a Academiei Române (1958-1964),Consilier la CNST (1964-1970),Director al revistei Metalurgia(1994). Director Revista de Turnătorie (de la înființare 1994)
Preşedinte al Asociaţiei Tehnice de Turnătorie din România(1990-1995), Membru AGIR.