marți, 31 ianuarie 2012

STRUCTURA BUGETULUI UNOR ȚĂRI EUROPENE LA SFÂRȘITUL SEC. al XIX-lea (II)


RUSIA

Imperiul rus sau Puterea rusă ocupă jumătatea orientală a Europei, toată Asia nordică și o parte din Asia centrală. În 1889 avea o suprafață de 22.430.000 km2 (a 22-a parte din suprafața globului terestru) și o populație de 128.931.827 locuitori (5,74 loc./km2). La data apariției volumului 28 al Enciclopediei, Rusia era condusă de țarul Nicolai Alexandrovici Romanov, cunoscut ca Nicolae al II-lea (1868-1918). Finanțele Imperiului rus au suferit în ultimii-15-20 de ani o transformare radicală. Banca Imperială a Rusiei posedă la ora actuală (oct. 1900) o rezervă considerabilă, aproape de Banca Franței, de aproximativ 2.400.000 de franci francezi.
Din analiza acestor date, rezultă că este un buget excedentar, tendință care se păstrează în ultimii ani ai secolului al XIX-lea. Cele mai mari cheltuieli sunt legate de cele militare 22,5% pentru armata de uscat și 5,3% pentru marină. Armata de uscat are un efectiv în timp de pace de: 36.000 ofițeri și 800.000 soldați, iar în caz de război:63.000 ofițeri și 3.440.000 soldați. Marina militară cuprindea: 59 nave (cuirasate, canoniere cuirasate, crucișătoare, crucișătoare cuirasate etc.) având un tonaj de 413.159 tone și un efectiv de 40.000-45.000 marinari. Un buget important este alocat căilor de comunicații, atât de importante într-o țară cu o suprafață uriașă, din care un rol important îl au căile ferate. În 1900 existau căi ferate cu o lungime de 40.000 verste (1verstă=1067 m). În prezent (1900, anul apariției vol.28) sunt în construcție peste 14000 km căi ferate, pe diferite magistrale: Transcaspica, Transcaucaziană, Moscova –Arhanghelsk. Construcția Transsiberianului a început în  1891 ajungând în 1898 la Irkutsk (5185 Km), pe malul lacului Baikal. Construcția a continuat și în secolul al XX-lea până la Vladivostok (9288 km). Învățământul are alocat 1,8% din total cheltuieli, dar cu unele contribuții locale ajunge la 51.062842 ruble, adică 3,9% destinate: învățământului primar, profesional, secundar și universitar.
RUSIA ÎN 1889
După: 
vladcity.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu