sâmbătă, 19 noiembrie 2011

ALCHIMIA NUMITĂ „PERIOADA IPOTETICĂ” A ISTORIEI METALELOR (V)


CEI CINCI MARI ALCHIMIȘTI (I)
Științele actuale sunt pagini misterioase a căror origine se pierde în negura timpurilor, alchimia este mama chimiei, astrologia a precedat astronomia, la baza matematicilor se găsește cabala și geometria calitativă, în principiu istoria se confundă cu mitologia, medicina a fost înfățișată oamenilor de dumnezeu. Nu se cunoaște mai bine o știință decât atunci când se știe istoria ei. Noi profităm de munca predecesorilor noștri, cu ușurință, fără să gândim la câtă muncă fizică și intelectuală a fost cheltuită pentru a ne deschide calea. Mulți și-au sacrificat viața, cheltuit averea, au renunțat la plăceri și onoruri din dragoste pentru știință. Câți au murit martiri afirmând până la ultima suflare adevărul etern! Este Roger Bacon, persecutat întreaga viață de călugări ignoranți, este Hypatia (Hypatia din Alexandria 370-415, matematiciană și filozoafă greacă, considerată prima femeie om de știință din istorie) lapidată de populația Alexandriei, este Averroes (în arabă Muhammad ibn Rushd, 1126-1198, unul dintre cei mai importanți filozofi arabi din evul mediu) aruncat în închisoare, apoi exilat, pentru că a avansat idei contrare Coranului, este Bernard le Trevisan (conte al statelor venețiene, 1406-1490, alchimist) batjocorit și chinuit de părinții săi furioși pe faptul că-și cheltuia averea în cercetări alchimiste, este Denis Zachaire (pseudonimul unui alchimist francez din sec. al XVI-lea, 1510-1556) asasinat de către vărul său pentru că nu a dorit să-i împărtășească secretul pietrei filozofale, este Cardan (Gerolamo Cardan, 1501-1576, matematician, medic și astrolog italian), sărac toată viața și murind  îndurerat, sunt Perrot (1832-1914, arheolog și elenist francez) și Paracelsus (1493-1541, celebru alchimist, medic, fizician elvețian) care și-au sfârșit cariera pe un pat de spital, sunt Bernard Palissy (1510-1589, savant francez, artizan în sticlă, emailuri, olărit etc.) și Borri (alchimist și filozof născut la Milano în secolul al XVII-lea) morți în închisoare. Alchimia a fost o opinie care a luat naştere în fundul templelor lui Isis: preoţii egipteni considerau aurul ca singurul metal perfect, pretinzând că toate celelalte metale trebuie să se transforme în aur pur, cu ajutorul epurărilor şi preparaţiilor adecvate, ei păstrând secretul în templele lor. Mercurul datează din această epocă, se poate admite că, în jurul lui, s-a creat această opinie singulară proclamată de Hermes, unul din primii fondatori ai ştiinţei sau filozofiei hermetique. Din Egipt cu 600 ani î.Hr. ea a trecut în Grecia, s-a transmis arabilor la care ea este desemnată sub numele de alchimie (αλχομεια); prin ei, către secolele al XIII-lea şi al XIV-lea ea penetrează în occident, cu metodele de topire pe care le practicau asupra minereurilor din Asia, deci ei continuă exploatarea după dezmembrarea Imperiului roman. Ştiinţa hermetică a deschis o nouă eră metalurgiei; studiile au fost întreprinse asupra naturii minereurilor şi proprietăţilor mai puţin cunoscute ale metalelor. Cei ce se angajau în acestea erau mânaţi de un motiv foarte puternic, setea de câştig: auri sacra fames. Nimic din ceea ce este în natura omului nu este în sine rău sau vicios: această dorinţă, cu toate pasiunile conţinute în limite juste are legitimitatea sa. Primii practicieni credeau că: dintre metalele pe care le cercetează, cu o fierbinte ardoare, aurul este suprema expresie, creată de mijloacele de schimb şi de bogăţie care îi emancipează. Dorind aurul ei deveneau liberi: înnobilau munca şi creştea descoperirea resorturilor puterii publice. Această ştiinţă a avut de asemenea un dublu ţel, strângerea de bogăţii şi menţinerea sănătăţii corpurilor; căci cei mai fervenţi adepţi cultivau de asemenea medicina. Pasiunea faţă de aur se aliniază unui mare dezinteres şi dragoste umanitară. Pentru a aplica marea operă, trebuia o inimă curată, pasiunea în faţa purificării  precum metalul în creuzet. Din acest bizar ansamblu au ieşit toate cunoştinţele de chimie despre metale şi chimia rămâne până atunci o ştiinţă speculativă, care a părăsit sentinţele greşite ale lui Aristole. Alchimiştii apăruţi în secolele şapte şi opt, cu practici care au permis spiritului uman să observe în ateliere procedee de rutină, pentru a le readuce la o practică raţională. Ei au fost, în accepţia largă şi adevărată a acestor cuvinte , les hommes du metier (oameni de meserie); ei știau să se inspire din experienţa muncitorilor. Neobosita răbdare a acestor oameni, a spus Fourcroy (Antoine François Fourcroy 1755-1809, a fost un chimist și om politic francez deputat al Convenției naționale); experienţele nenumărate care au fost efectuate, legea fericită pe care ei și-au impus să o descrie cu atâta grijă,  nu ne-a dat decât un himeric rezultat, care atrăgea atenţia în a ascunde pe acelea care  le asigură reuşita, au ridicat puţin cu puţin nivelul pe care ştiinţa l-a atins la mijlocul secolului XVII. El s-a mărit prin munca chimiştilor, prin a căror metodă şi dreptate au fost capabili să dispună de arta materialelor depozitate  cu atâtea cheltuieli în toate aceste laboratoare de cercetare a pietrei filozofale! Alchimiştii erau pătrunşi de această doctrină predominantă în filozofia antică, precum că materia este comună tuturor corpurilor; care este un aluat în speţă nedeterminat, care ne face decât să îmbrace diferite forme şi poate prin transmutări succesive şi să la transforme natural în toate. Ei au fost astfel conduşi la concluzia că este posibilă  transmutarea les metaux vils (obişnuite) în metaux precieux . Teoria lor goală se rezuma în această formulă: pentru a face aur, trebuie să recurgi la elementele sale imediate, cum ar fi un alt metal, căci toate metalele se aseamănă între ele şi derivă din acelaşi principiu, etern precum Dumnezeu care a pregătit materia. Această plămadă miraculoasă, încă imperfectă va fi mercurul, o primă bază care se prezintă în stare fluidă, căci este în putere în toate cele. Mercurul a fost sufletul tuturor metalelor.  Dar metalele preţioase sunt fixe şi incoruptibile? Natura guvernează arta (în sens de meșteșug), deci trebuie ca arta să imite şi să studieze. Metalele se formează în sânul pământului, Alma rerum. Noi nu vedem că minereurile numite „mineralisateurs” sulful şi arsenicul, le însoţeşte constant, se contopeşte cu ele? Al doilea element  apropiat metalului prin excelenţă, element  masculin sau activ, al cărui mercur este elementul feminin sau pasiv, va fi sulful, pentru că în spiritul adepţilor, sulful şi arsenicul sunt tot una, nu diferă decât prin culoare; acesta este sulful alb, celălalt sulful roşu.  Arsenicul albeşte argintul; sulful îngălbeneşte aurul, argintul este o primă treaptă pentru a ajunge le aur, acest termen o dată atins de o reacție prelungită, sub influenţa astrelor favorabile, sulful alb devine sulf roşu, iar argintul este schimbat în aur pur, ceea ce se poate conchide prin analogie reacţiile plumbului trecând succesiv din negru în alb, în galben citron şi în final în miniu roşu.  Acest sulf, care fixează mercurul, îl colorează, îl coagulează  şi îl schimbă în aur, nu este sulf, nici arsenic grosier cunoscut ca obişnuit; la fel ca şi mercurul alchimiştilor, nu este argintul viu, văzut de toată lumea. Mercurul pur, mercurul filozofilor, este argintul viu degajat din partea pământească şi apoasă care îl impurifică. Sulful pur, sulful filozofilor, este o substanţă purificată de tot ce era impurităţi, de umiditate şi aer, de toată combustibilitatea externă. Acest sulf care nu există decât în stare de uniune cu mercurul pur, în aur, este un sort de foc intern care umple perfect porii argintului viu şi îl face în consecinţă nealterabil focului extern şi altor agenţi de alterare. Finalizând să se obţină acest mercur şi acest sulf pur, să le unim indisolubil, iată o mare operă, opera operelor, opera maestrului, magisteriu.
Alchimiştii atribuiau mercurului şi sulfului o acţiune suverană şi viitoare, privind cu toate acestea pământul, aerul şi focul, ca prime elemente ale tuturor corpurilor. Ei au luat de asemenea într-o consideraţie importantă calităţile elementare ale lui Aristote: uscăciunea, umiditatea, frigul, căldura care domină de atât de mult timp în ştiinţele naturale. Ei adaugă un al cincilea element chintesenţa (element material din care sunt alcătuite corpurile cerești), care corespunde principiului eteric al filozofiei antice.  Aceste speculații, de care zâmbim astăzi au contribuit la luminarea spiritului uman. În timp ce extravaganţii cercetători şi încă atât de bogaţi în fapte singulare, Geber, maestrul maeştrilor, Arthepius, Morrien, Albert cel Mare, Arnaud de Villeneuve, Raymond Lulle, Bernard Trevisan, Agrippa, Basile Valentin, Morhoff, Becher, Guillaume Davisson, etc. strângeau materiale confuze, pe care ştiinţa le utiliza, apare o altă elită a oamenilor împinşi de dragostea de adevăr, cum ar fi: Libavius, Dormoeus, Gerhard, Cassius, Wedel, OErschall şi mulţi alţii de acest gen, separând faptele utile de teoriile ridicule, experienţele precise de operaţiile mistice, într-un cuvânt vanner l’or (vânturarea aurului), pentru a  la răspândi între informaţiile  grupate în jurul pietrei filozofale. Dacă ei nu erau în întregime degajaţi de seducţiile marii opere, ei cu siguranţă analizau cu abilitate observaţiile alchimiştilor, coordonarea rezultatelor, în deducerea unei prime doctrine asupra proprietăţilor substanţelor metalice şi pentru a imprima un nou avânt cunoştinţelor umane, chimiei, fizicii şi medicinii.  Între timp arabul Geber descoperea acidul azotic, care trebuia să fie un atât de puternic factor în încercările de testare, şi descrie procedeul de  cupelaţie în secolul al IX-lea. Albert la Grand a indicat compoziţia cinabrului, iar Basile Valentin a făcut cunoscut antimoniul, privit de Discoride ca o varietate de plumb. Eck de Sulzbach a constatat (1489) creşterea  greutăţii metalelor prin calcinare. Biringuccio în Italia a expus metoda inquartation (1565). (metoda „sfertuirii”, prin care se aliază aurul la ¼ din greutate cu argintul, pentru a reduce finețea și a permite acizilor de a ataca și elimina toate metalele cu excepția aurului)   


„PRÉCIS DE LA VIE” scrisă de Joseph François Borri; ediția din 1786 
După: http:// www.bnf.fr.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu