sâmbătă, 17 septembrie 2011

„REVUE HISTORIQUE DU SUD-EST EUROPÉEN” condusă de N. IORGA nr.4-6/ 1924 (II)


„Pătrunderea ideilor Occidentului în sud-estul Europei în secolele XVII și XVIII.”
Acest articol constituie transcrierea unei conferințe ținută de ilustrul istoric Nicolae Iorga la Sorbona.

Capitolul V   -  „Reacția clasică”
„A existat o mișcare către trecut, sub anumiți prinți danubieni cu caracter mai despotic, în ciuda pretențiilor lor filozofice,  însă cu aprobarea guvernului otoman, care supraveghea atent întreaga viața politică din peninsulă. Sursa se trăgea din occident sub însuși Napoleon. Mai ales după 1815, au existat în întregul occident o serie de măsuri provocate de antanta  puterilor învingătoare, prin alianța între trei suverani, al căror țel era să spargă instituțiile ce amintesc de revoluție. Când era vorba de întoarcerea la  trecut, am avut unele instituţii și anumite forme orientative. Contra lui Napoleon, a existat regalitatea, contra revoluției a existat tradiția, contra noii clase dominante, aceea a emigranților care au adus mai mult sau mai puțin restaurația, contra ideilor revoluționare exista amintirea catolicismului. În orient, nu a fost o dinastie care trebuia restaurată, nici o clasă nobilă dornică să se întoarcă la căminele sale și să restaureze vechile sale privilegii; nu exista nicio religie care să exercite o influență atât de profundă precum catolicismul în occident și care poate elimina tendințele revoluționare în aceste regiuni. Cu toate acestea este necesară sublinierea unei tendințe existente la acel moment. Este vorba de revenirea la vechile forme clasice ale elenismului, interpretate din păcate de grămătici. Un grup de profesori de gimnaziu a fost folosit pentru a crea această nouă psihologie, insistând pe gramatica tradițională, pe amintirile unui trecut mort, pe tot ce este respectabil în sine, de a nu avea niciun raport cu prezentul și de a nu fi capabil de a crea noi dificultăți.” Reacția a venit de la societatea însăși. Au existat diverse opera literare care să ridiculizeze societatea, viața din principatele dunărene, cu luxul și frivolitatea ei, în antiteză cu simplitatea și puritatea  populației din peninsula balcanică în care se include și pe cea din periferiile Constantinopolului,  precum Fanarul locuit de greci.  Au existat tineri care citeau romane franțuzești, căutau să se asocieze cu eroii din acestea, cu filozofia lor, se îmbrăcau după moda nouă, „uitau” să postească și nu mergeau la biserică. Aceștia aveau acele șmecherii, „morala germanilor și rușilor” adică a armatelor de ocupație. În liceele  din București, dascălii greci de mare erudiție sunt  plătiți de conducerea valahă să difuzeze cunoașterea poeților și filozofilor antichității, ca o idee bună. Existau păreri în rândul acestora, precum a profesorului grec  Gobdelas din Iași, care negau  românilor calitatea de a  exprima în limba lor adevăruri științifice. Ei au negat lucrările matematice ale lui Gheorghe Asachi  în limba română. Domnitorul muntean Caragea a luat în 1817 măsuri pentru a împiedica  utilizarea limbii franceze, prin intermediul căreia puteau pătrunde idei revoluționare. Nu s-au publicat opere cu caracter revoluționar, însă circulau manuscrise anonime, în care diferitele chestiuni  zilnice erau tratate cu un realism cutremurător. „Prinții erau atacați fără nicio considerație. Întreaga societate era supusă unor critici amare. Se susțineau interesele maselor împovărate de impozite,  se poate explica aceasta printr-o manieră națională, pentru că ruralii erau în întregime români, în timp ce clasa superioară era amestecată cu greci adaptați formelor superioare ale societății din Constantinopol.”

Capitolul VI „Noile revoluții”
„Printre pamfletele răspândite către 1820 în Principate se puteau găsi declarații îndrăznețe, care anunțau că atunci când va fi momentul se va recurge la arme. Era în vecinătatea imediată o adevărată revoluție, revoluția sârbă. Caragheorghe „Gheorghe cel Negru”, țăran și soldat, aparținând probabil acestei populații românești din Balcani desemnată de această manieră „neagră”, a produs o revoluție, fără a putea, în ciuda sprijinului interesat al Rusiei și a ipocriziei  Austriei, să fondeze un stat.”  Diplomația napoleoniană era adresată națiunilor balcanice în timpul mișcării lui Caragheorghe.  Ca un exemplu de influență napoleoniană asupra sârbilor se poate cita Iliria, creată de Napoleon în regiunea Savei și Dravei, care nu era decât o Serbie în revoluție, la discreția împăratului.” „Boierii români care făceau călătorii în occident, care citeau Voltaire, vedeau aproape de ei flăcările revoluției sârbe. Instinctele combative ieșeau din sufletul lor. Un tânăr al acestei epoci, care și-a petrecut ani la Constantinopol pe lângă agentul moldav, spunea ceea ce urmează, într-unul dintre acele pamflete anonime, răspândite în manuscris: „Cuvintele unui țăran adresate boierilor”. „Greșiți crezând că voi rămâneți și noi pierim. Căci, dacă fundațiile cedează, casa ea însăși dispare”. „ Gândiți - vă la vechii boieri, la modul lor simplu de viață, la capacitatea lor  de a da soldați, eroi ai țării. Sunteți un nume nesemnificativ, o umbră și un fum. Când strămoșii își petreceau viața într-o criticabilă lene? Nu  se ocupau ei înainte de toate de toaletele femeilor?   Nu au rivalizat la construcția unor mari case?... voi le ocupați locul, dar ceea ce făceau ei, voi nu faceți. Purtați numele lor, însă ați luat-o pe alte drumuri…” „Autorul descrie apoi modul de viață al noilor boieri; vorbește de incapacitatea lor de a merge pe stradă, de a se urca pe cal, despre cutuma de a vorbi numai de veșminte și masă…..„Vă treziți numai pentru  vă ascuți dinții, unul contra altul.”  (va urma)
                                                                                                                   


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu