joi, 2 iunie 2011

ÎNTÂLNIRI ANIVERSARE (I)


LICEUL GHEORGHE SINCAI
(Scurt istoric)

În toamna anului 1890 în cadrul Liceului Matei Basarab, datorită numărului mare de elevi, s-au creat două clase divizionare (I şi II gimnaziu) ce au fost mutate într-o clădire situată în curtea bisericii Sfântu Gheorghe Vechi. În toamna anului 1891, prin raportul nr. 105 din 25 octombrie trimis la Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, directorul Liceului Matei Basarab, arătând că pentru clasa a III de gimnaziu are un numar mare de elevi, solicita înfiinţarea unei a treia clase divizionare. Solicitarea a fost aprobată de către ministrul Gh. Dem. Teodorescu. La doar câteva săptămâni s-a solicitat înfiinţarea unei a patra clase divizionare cu elevi de clasa IV gimnaziu. Cum între timp în funcţia de Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice fusese numit Petru Poni, acesta a respins solicitarea directorului. În anul următor, ministru este numit Take Ionescu. Profitând de această nouă schimbare prof. Zossima Demarat directorul Liceului Matei Basarab face un nou raport prin care solicita înfiinţarea celei de a patra clase divizionare. Ministrul este favorabil solicitării directorului, dar îi comunică faptul că Ministerul nu poate asigura salariile noilor profesori până la 1 aprilie 1893 deoarece sumele respective nu fuseseră prevăzute în buget. Din acel moment se creează un grup de iniţiativă care strânge un număr de profesori dispuşi să profeseze fără nicio plată până în aprilie 1893. În urma întocmirii listei cu profesorii voluntari se face un raport către Minister care în final va avea ca efect decretul regal de înfiinţare a Gimnaziului Clasic Gheorghe Şincai.
În 1919, sub conducerea directorului Gheorghe Nedioglu, Gimnaziul Clasic devine Liceu.
Construcția actualului sediu începe in 1924. Până în anul 1928-anul în care liceul s-a mutat în noua clădire – nu era construită decât aripa dinspre bulevardul Ion I. C. Brătianu (azi Dimitrie Cantemir). La propunerea Ministerului Învățământului și Culturii, prezidiul marii Adunări Naționale prin decretul nr. 257/1956 a autorizat ca Școala Medie nr. 20 din București să poarte din nou numele de Gheorghe Șincai.
CAROL I
Prin grația lui Dumnezeu si voința națională, Rege al României.
La toți de față și viitori, sănătate.
Asupra raportului Ministrului Nostru Secretar de Stat la Departamentul Cultelor și Instrucțiunei Publice sub nr. 2515; Văzând jurnalul Consiliului de Miniștri sub nr. 12 din 3 decembrie 1892; Am decretat si decretăm:
Art. I.
Se aprobă ca din actualele patru clase divizionare complete pe lângă Liceul "Matei Basarab", instalate în vechiul local "Lazăr", să se constituie un al treilea gimnaziu clasic in Capitală, cu numirea: Gimnasiul clasic "George Șincai"'.
Art. II si ultimul.
Ministrul Nostru Secretar de Stat la Departamentul Cultelor si Instrucțiunei Publice este însărcinat
cu executarea acestui decret.
Dat in București, la 8 decembrie 1892.
MINISTRUL CULTELOR SI INSTRUCȚIUNEI PUBLICE
TAKE IONESCU
Nr. 3913
Monitorul Oficial nr. 204 din 13(25) decembrie 1892, pag. 5935

TAKE IONESCU (1858 -1922)
MINISTRU LA CULTELOR ȘI INSTRUCȚIUNEI PUBLICE ÎNTRE 1891-1895 în cabinetul conservator al lui Lascăr Catargiu, artizanul înființării liceului

PURTAȚI-VA BINE PUI DE ROMÂNI ȘI NU UITATI SI PRE SINCAI


Gheorghe Șincai (1754 - 1816) a fost un istoric, filolog, traducător și scriitor român, reprezentant al ȘcoliiArdelene.
Gheorghe Șincai s-a născut la 28 februarie 1754, la Râciu de Câmpie, azi Șincai,în actualul județ Mureș. Familia Șincai

se trăgea din satul Șinca Veche, din județul Brașov.
A studiat î în Colegiul Reformat din Târgu Mureș, apoi la Cluj, Bistrița, Blaj, Viena și la Colegiul Urban Pontifical „De Propaganda Fide”de la Roma.
http://4.bp.blogspot.com/-buJX42qPr9g/TfMbUwIHyJI/AAAAAAAAB9g/QegET_x1YkY/s200/ANTET.jpg
Ca director al învățământului greco-catolic din Transilvania a adus o contribuție fundamentală în acțiunea de răspândire a culturii în mediul rural. A elaborat alături de Samuil Micu prima gramatică tipărită a limbii
române: Elementa linguae daco-romanae sive valachicae(Viena, 1780).
A depus o muncă asiduă de luminare a maselor, dedicându-se carierei didactice și contribuind la întemeierea unui
număr impresionant de școli confesionale greco-catolice (în număr de peste 300). În anul 1784 a fost numit director general al școlilor românești unite din întreaga Transilvanie.
În scopuri didactice, a tradus și a elaborat manualele fundamentale:
Abecedarul, Gramatica, Aritmetica șiCatehismul, adaptând sau creând terminologia necesară înțelegerii acestora de către elevi.
În 1811 a publicat lucrarea istorică, scrisă sub forma analelor, intitulată amplu:
Hronica românilor și a maimultor neamuri în cât au fost ele amestecate cu românii, cât lucrurile, întâmplările și faptele unora față de ale altora nu se pot scrie pre înțeles, din mai multe mii de autori, în cursul a treizeci și patru de ani culese.
Gheorghe Șincai s-a stins din viață la 2 noiembrie 1816.

LA 45 DE ANI DE LA TERMINAREA LICEULUI
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu